Monte Christo Zwycięzca Troli*PL

MonteliniMonte to nasz pierwszy kocur hodowlany.

 

 

Attention: The internal data of table “14” is corrupted!

Rodowód:

klik

Osiągnięcia wystawowe:

Attention: The internal data of table “16” is corrupted!