Monte Christo Zwycięzca Troli*PL

MonteliniMonte to nasz pierwszy kocur hodowlany.

 

 

[table id=14 /]

Rodowód:

klik

Osiągnięcia wystawowe:

[table id=16 /]